نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث رضوان الهي مشاهده رضوان الهي در شجره نامه مشاهده رضوان الهي در شجره نامه

رضوان در اصفهان متولد شد.1  پدرش غلامحسين الهي و مادرش سکينه براتيان بود.  جد مادری او  مشهدي حسين براتيان  و صغري براتيان بود. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: اصغر, عزت, عصمت و شهناز.رضوان و همسرش مهدي براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
رضوان و مهدي  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک دختر به نام: مژده.Page last modified