نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث رضوان الهي مشاهده رضوان الهي در شجره نامه مشاهده رضوان الهي در شجره نامه

رضوان در اصفهان متولد شده است.1  پدرش غلامحسين الهي و مادرش سکينه براتيان بود.  جد مادری او  حسين براتيان  و صغري براتيان بود. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: اصغر, عزت, عصمت و شهناز.رضوان و همسرش محمدمهدي براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
رضوان و محمدمهدي  به صورت شرعی و قانونی  سيزدهم دی 1363 در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک دختر به نام: مژده.Page last modified