نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث شهناز الهي مشاهده شهناز الهي در شجره نامه مشاهده شهناز الهي در شجره نامه

شهناز در اصفهان متولد شده است.1  پدرش غلامحسين الهي و مادرش سکينه براتيان بود.  جد مادری او  حسين براتيان  و صغري براتيان بود. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: اصغر, عزت, عصمت و رضوان.


شهناز و همسرش علي صادقيان

شهناز و علي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و سه دختر  به نام: محمد, مريم, مينا و مائده.Page last modified