نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث شهناز الهي مشاهده شهناز الهي در شجره نامه مشاهده شهناز الهي در شجره نامه

شهناز  چهاردهم دی 1340 در قزوين متولد شده است.1  پدرش غلامحسين الهي و مادرش سکينه براتيان بود.  جد مادری او  حسين براتيان  و صغري براتيان بود. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: اصغر, عزت, عصمت و رضوان.  او فرزند دوم از پنج فرزند می باشد .
شهناز و همسرش جعفرعلي صادقيان مارناني

شهناز و جعفرعلي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و سه دختر  به نام: محمد, مريم, مينا و مائده.Page last modified