نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمد صادقيان مشاهده محمد صادقيان در شجره نامه مشاهده محمد صادقيان در شجره نامه

پدرش علي صادقيان و مادرش شهناز الهي می باشد.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود. او دارد سه خواهر به نام: مريم, مينا و مائده.

Page last modified