نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمد صادقيان مارناني مشاهده محمد صادقيان مارناني در شجره نامه مشاهده محمد صادقيان مارناني در شجره نامه

محمد  شانزدهم تیر 1369 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش جعفرعلي صادقيان مارناني و مادرش شهناز الهي می باشد.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود. او دارد سه خواهر به نام: مريم, مينا و مائده.  او فرزند آخر از چهار فرزند می باشد .

Page last modified