نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مينا صادقيان مشاهده مينا صادقيان در شجره نامه مشاهده مينا صادقيان در شجره نامه

پدرش علي صادقيان و مادرش شهناز الهي می باشد.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام: محمد, مريم و مائده.


مينا و همسرش مسعود دايي محمد

مينا و مسعود  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: مبينا.Page last modified