نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مينا صادقيان مارناني مشاهده مينا صادقيان مارناني در شجره نامه مشاهده مينا صادقيان مارناني در شجره نامه

مينا  هفتم مرداد 1360 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش جعفرعلي صادقيان مارناني و مادرش شهناز الهي می باشد.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام: محمد, مريم و مائده.  او فرزند دوم از چهار فرزند می باشد .

مينا و همسرش مسعود دايي محمد

مينا و مسعود  به صورت شرعی و قانونی  سی ام تیر 1377 در اصفهانبوسیله حاج آقا خلدي ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: مبينا.Page last modified