نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مريم صادقيان مشاهده مريم صادقيان در شجره نامه مشاهده مريم صادقيان در شجره نامه

مريم در اصفهان متولد شده است.1  پدرش علي صادقيان و مادرش شهناز الهي می باشد.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام: محمد, مينا و مائده.


مريم و همسرش محمد شاه طالبي

مريم و محمد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: امين.Page last modified