نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مريم صادقيان مارناني مشاهده مريم صادقيان مارناني در شجره نامه مشاهده مريم صادقيان مارناني در شجره نامه

مريم  پنجم مرداد 1358 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش جعفرعلي صادقيان مارناني و مادرش شهناز الهي می باشد.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام: محمد, مينا و مائده.  او فرزند اول از چهار فرزند می باشد .

مريم و همسرش محمد شاه طالبي

مريم و محمد  به صورت شرعی و قانونی  نهم دی 1374 در اصفهانبوسیله حاج آقا خلدي ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: امين.Page last modified