نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مائده صادقيان مارناني مشاهده مائده صادقيان مارناني در شجره نامه مشاهده مائده صادقيان مارناني در شجره نامه

مائده  چهارم خرداد 1364 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش جعفرعلي صادقيان مارناني و مادرش شهناز الهي می باشد.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام: محمد, مريم و مينا.  او فرزند دوم از چهار فرزند می باشد .

مائده و همسرش مرتضي آداودي جلفائي

مائده و مرتضي  به صورت شرعی و قانونی  دهم تیر 1384 در اصفهانبوسیله حاج آقا خلدي ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر به نام: عليرضا.Page last modified