نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث عصمت الهي مشاهده عصمت الهي در شجره نامه مشاهده عصمت الهي در شجره نامه

عصمت در اصفهان متولد شده است.1  پدرش غلامحسين الهي و مادرش سکينه براتيان بود.  جد مادری او  حسين براتيان  و صغري براتيان بود. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: اصغر, عزت, شهناز و رضوان.


عصمت و همسرش اصغر لاري

عصمت و اصغر  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند سه پسر و دو دختر  به نام: رضا, رسول, مهدي, نفيسه و فاطمه.Page last modified