نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث عزت الهي مشاهده عزت الهي در شجره نامه مشاهده عزت الهي در شجره نامه

عزت  بیست و دوم تیر 1332 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش غلامحسين الهي و مادرش سکينه براتيان بود.  جد مادری او  حسين براتيان  و صغري براتيان بود. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: اصغر, عصمت, شهناز و رضوان.  او فرزند اول از پنج فرزند می باشد .


عزت و همسرش اکبر دايي محمد

عزت و اکبر  به صورت شرعی و قانونی  دی 1347 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1   آنها دارند پنج پسر به نام: سعيد, مسعود, مهرداد, محمد و امير.Page last modified