نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث عزت الهي مشاهده عزت الهي در شجره نامه مشاهده عزت الهي در شجره نامه

عزت در اصفهان متولد شده است.1  پدرش غلامحسين الهي و مادرش سکينه براتيان بود.  جد مادری او  حسين براتيان  و صغري براتيان بود. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: اصغر, عصمت, شهناز و رضوان.


عزت و همسرش اکبر دايي محمد

عزت و اکبر  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند پنج پسر به نام: سعيد, مسعود, مهرداد, محمد و امير.Page last modified