نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اصغر الهي مشاهده اصغر الهي در شجره نامه مشاهده اصغر الهي در شجره نامه

اصغر  پانزدهم بهمن 1335 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش غلامحسين الهي و مادرش سکينه براتيان بود.  جد مادری او  حسين براتيان  و صغري براتيان بود. او دارد چهار خواهر به نام: عزت, عصمت, شهناز و رضوان.  او فرزند دوم از پنج فرزند می باشد .
اصغر و همسرش فرزانه براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
اصغر و فرزانه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: احسان و شيما.Page last modified