نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث طيبه براتيان مشاهده طيبه براتيان در شجره نامه مشاهده طيبه براتيان در شجره نامه

طيبه  سی و یکم خرداد 1339 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش شهيد محمدعلي براتيان و مادرش ربابه براتيان بود.  جد پدری اش   حسين براتيان و صغري براتيان بود.  جد مادری او  رضا براتيان  و صغري دهقان بود. او داشت سه برادر و چهار خواهر  به نام: مهدي, محمدحسين, احمد, زهرا, عزت, طاهره و فرزانهطاهره و طيبه دوقلو بودند.طيبه و همسرش تقي خدادادي

عکس های همسر / خانوادگی
طيبه و تقي  به صورت شرعی و قانونی  تیر 1358 در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو دختر به نام: زينب و الهام.Page last modified