نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث طيبه براتيان مشاهده طيبه براتيان در شجره نامه مشاهده طيبه براتيان در شجره نامه

طيبه  سی و یکم خرداد 1339 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدعلي براتيان و مادرش ربابه براتيان بود.  جد پدری اش   مشهدي حسين براتيان و صغري براتيان بود.  جد مادری او  مشهدي رضا براتيان  و صغري دهقان بود. او داشت سه برادر و چهار خواهر  به نام: مهدي, محمدحسين, احمد, زهرا, عزت, طاهره و فرزانهطاهره و طيبه دوقلو بودند.طيبه و همسرش تقي خدادادي

عکس های همسر / خانوادگی
طيبه و تقي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو دختر به نام: زينب و الهام.Page last modified