نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر تقي خدادادي مشاهده تقي خدادادي در شجره نامه مشاهده تقي خدادادي در شجره نامه

تقي در اصفهان متولد شده است.1 


تقي و همسرش طيبه براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
تقي و طيبه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو دختر به نام: زينب و الهام.Page last modified