نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر تقي خدادادي مشاهده تقي خدادادي در شجره نامه مشاهده تقي خدادادي در شجره نامه

تقي  بیست و یکم خرداد 1336 در اصفهان متولد شده است.1 تقي و همسرش طيبه براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
تقي و طيبه  به صورت شرعی و قانونی  تیر 1358 در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو دختر به نام: زينب و الهام.Page last modified