نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث الهام خدادادي مشاهده الهام خدادادي در شجره نامه مشاهده الهام خدادادي در شجره نامه

الهام  شانزدهم مرداد 1364 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش تقي خدادادي و مادرش طيبه براتيان می باشد.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: زينب.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .
الهام و همسرش محمد نوروزي

عکس های همسر / خانوادگی
الهام و محمد  به صورت شرعی و قانونی  نوزدهم خرداد 1384 در اصفهان ازدواج کردند.1  آنها دارند یک پسر به نام: عرفان.Page last modified