نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زينب خدادادي مشاهده زينب خدادادي در شجره نامه مشاهده زينب خدادادي در شجره نامه

زينب در اصفهان متولد شده است.1  پدرش تقي خدادادي و مادرش طيبه براتيان می باشد.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: الهام.
زينب و همسرش جلال جانثاري

زينب و جلال  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر به نام: ابوالفضل و اميرعباس.Page last modified