نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زينب خدادادي مشاهده زينب خدادادي در شجره نامه مشاهده زينب خدادادي در شجره نامه

زينب  سيزدهم آبان 1361 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش تقي خدادادي و مادرش طيبه براتيان می باشد.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: الهام.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .
زينب و همسرش جمال جانثاري

عکس های همسر / خانوادگی
زينب و جمال  به صورت شرعی و قانونی  بیست و نهم آذر 1381 در اصفهانبوسیله حاج آقا جانثاري ازدواج کردند.1  آنها دارند دو پسر به نام: ابوالفضل و اميرعباس.Page last modified