نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهرا براتيان مشاهده زهرا براتيان در شجره نامه مشاهده زهرا براتيان در شجره نامه

زهرا  دوم آذر 1327 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدعلي براتيان و مادرش ربابه براتيان بود.  جد پدری اش   مشهدي حسين براتيان و صغري براتيان بود.  جد مادری او  مشهدي رضا براتيان  و صغري دهقان بود. او داشت سه برادر و چهار خواهر  به نام: مهدي, محمدحسين, احمد, عزت, طاهره, طيبه و فرزانه.  او  در سن 65 سالگی    يازدهم بهمن 1392 در اصفهان درگذشت.  او  دوازدهم بهمن 1392 در باغ رضوان- قطعه 22 ايثارگران- بلوك 14- رديف 14- شماره 1به خاک سپرده شد.2 1 زهرا و همسرش حسين محمدي زاده رنجبر

زهرا و حسين  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک پسر و چهار دختر  به نام: محمدرضا, فرشته, فريبا, فرحناز و فهيمه.Page last modified