نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهرا براتيان مشاهده زهرا براتيان در شجره نامه مشاهده زهرا براتيان در شجره نامه

زهرا  دوم آذر 1327 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش شهيد محمدعلي براتيان و مادرش ربابه براتيان بود.  جد پدری اش   حسين براتيان و صغري براتيان بود.  جد مادری او  رضا براتيان  و صغري دهقان بود. او داشت سه برادر و چهار خواهر  به نام: محمدمهدي, محمدحسين, احمد, عزت, طاهره, طيبه و فرزانه.  او  در سن 65 سالگی    يازدهم بهمن 1392 در اصفهان درگذشت.  او  دوازدهم بهمن 1392 در باغ رضوان- قطعه 22 ايثارگران- بلوك 14- رديف 14- شماره 1به خاک سپرده شد.2 1 زهرا و همسرش حسن محمدي زاده رنجبر

زهرا و حسن  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک پسر و چهار دختر  به نام: محمدرضا, فرشته, فريبا, فرحناز و فهيمه.Page last modified