نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدرضا محمدي زاده رنجبر مشاهده محمدرضا محمدي زاده رنجبر در شجره نامه مشاهده محمدرضا محمدي زاده رنجبر در شجره نامه

محمدرضا  اول تیر 1349 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسن محمدي زاده رنجبر و مادرش زهرا براتيان بود.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد چهار خواهر به نام: فرشته, فريبا, فرحناز و فهيمه.  او فرزند سوم از پنج فرزند می باشد .
محمدرضا و همسرش فهيمه اميري

محمدرضا و فهيمه  به صورت شرعی و قانونی  سوم تیر 1378 در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: اميرحسين و هلنا.Page last modified