نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اميرحسين محمدي زاده رنجبر مشاهده اميرحسين محمدي زاده رنجبر در شجره نامه مشاهده اميرحسين محمدي زاده رنجبر در شجره نامه

اميرحسين  پانزدهم اردیبهشت 1381 در رفسنجان متولد شد.1  پدرش محمدرضا محمدي زاده رنجبر و مادرش فهيمه اميري می باشد.  جد پدری اش   حسين محمدي زاده رنجبر و زهرا براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: هلنا.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .
Page last modified