نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث هلنا محمدي زاده رنجبر مشاهده هلنا محمدي زاده رنجبر در شجره نامه مشاهده هلنا محمدي زاده رنجبر در شجره نامه

هلنا  بیست و هفتم مرداد 1392 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدرضا محمدي زاده رنجبر و مادرش فهيمه اميري می باشد.  جد پدری اش   حسن محمدي زاده رنجبر و زهرا براتيان بود. او دارد یک برادر به نام: اميرحسين.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .Page last modified