نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فهيمه اميري مشاهده فهيمه اميري در شجره نامه مشاهده فهيمه اميري در شجره نامه

فهيمه  چهاردهم شهریور 1360 در رفسنجان متولد شده است.1 فهيمه و همسرش محمدرضا محمدي زاده رنجبر

فهيمه و محمدرضا  به صورت شرعی و قانونی  سوم تیر 1378 در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: اميرحسين و هلنا.Page last modified