نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حسين محمدي زاده رنجبر مشاهده حسين محمدي زاده رنجبر در شجره نامه مشاهده حسين محمدي زاده رنجبر در شجره نامه

حسين  دهم بهمن 1319 در رفسنجان متولد شده است.1   او  در سن 59 سالگی    بیست و چهارم تیر 1379 در اصفهان درگذشت.  او  بیست و پنجم تیر 1379 در رفسنجانبه خاک سپرده شد.2 1 

حسين و همسرش زهرا براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
حسين و زهرا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک پسر و چهار دختر  به نام: محمدرضا, فرشته, فريبا, فرحناز و فهيمه.Page last modified