نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حسن محمدي زاده رنجبر مشاهده حسن محمدي زاده رنجبر در شجره نامه مشاهده حسن محمدي زاده رنجبر در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
حسن  پانزدهم بهمن 1319 در رفسنجان متولد شده است.1   او  به علت سرطان کبد, در سن 59 سالگی    بیست و چهارم تیر 1379 در اصفهان درگذشت.  او  بیست و پنجم تیر 1379 در رفسنجانبه خاک سپرده شد.2 1 

حسن و همسرش زهرا براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت

عکس های همسر / خانوادگی
حسن و زهرا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک پسر و چهار دختر  به نام: محمدرضا, فرشته, فريبا, فرحناز و فهيمه.Page last modified