نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حسن محمدي زاده رنجبر مشاهده حسن محمدي زاده رنجبر در شجره نامه مشاهده حسن محمدي زاده رنجبر در شجره نامه

حسن  دهم بهمن 1319 در رفسنجان متولد شده است.1   او  در سن 59 سالگی    بیست و چهارم تیر 1379 در اصفهان درگذشت.  او  بیست و پنجم تیر 1379 در رفسنجانبه خاک سپرده شد.2 1 

حسن و همسرش زهرا براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
حسن و زهرا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند یک پسر و چهار دختر  به نام: محمدرضا, فرشته, فريبا, فرحناز و فهيمه.Page last modified