نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فرحناز محمدي زاده رنجبر مشاهده فرحناز محمدي زاده رنجبر در شجره نامه مشاهده فرحناز محمدي زاده رنجبر در شجره نامه

فرحناز  دوازدهم آذر 1354 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسين محمدي زاده رنجبر و مادرش زهرا براتيان بود.  جد مادری او  محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: محمدرضا, فرشته, فريبا و فهيمه.  او فرزند دوم از پنج فرزند می باشد .
فرحناز و همسرش محمدرضا ملا محمدي

فرحناز و محمدرضا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: امين و فاطمه.Page last modified