نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فريبا محمدي زاده رنجبر مشاهده فريبا محمدي زاده رنجبر در شجره نامه مشاهده فريبا محمدي زاده رنجبر در شجره نامه

فريبا  شهریور 1347 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسن محمدي زاده رنجبر و مادرش زهرا براتيان بود.  جد مادری او  شهيد محمدعلي براتيان  و ربابه براتيان بود. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: محمدرضا, فرشته, فرحناز و فهيمه.  او فرزند دوم از پنج فرزند می باشد .
فريبا و همسرش علي دهقان

فريبا و علي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: ساناز.Page last modified