نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مهري سياوشي مشاهده مهري سياوشي در شجره نامه مشاهده مهري سياوشي در شجره نامه

مهري در اصفهان متولد شده است.1  پدرش يدالله سياوشي و مادرش عصمت براتيان بود.  جد مادری او  جواد براتيان  و خانم آغا  بزرگ زاد بود. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: محمدرضا, رضوان, زهره و فريبا.


مهري و همسرش رضا خبوشاني

مهري و رضا  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند چهار پسر و یک دختر  به نام: علي, اصغر, احمد, محسن و فرزانه.Page last modified