نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث عصمت آغا براتيان مشاهده عصمت آغا براتيان در شجره نامه مشاهده عصمت آغا براتيان در شجره نامه

عصمت آغا  اول فروردین 1305 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش جواد براتيان و مادرش خانم آغا  بزرگ زاد می باشد.  جد پدری اش   نادعلي براتيان و فاطمه براتيان بود. او داشت یک خواهر به نام: عزت. او داشت یک برادر ناتنى و یک خواهر ناتنى  به نام: محمود و فاطمه.  او  در سن 70 سالگی    دوم اردیبهشت 1375 در اصفهان درگذشت.  او  سوم اردیبهشت 1375 در باغ رضوان- قطعه 18- بلوك 4- رديف 7- شماره 15به خاک سپرده شد.2 1 


عصمت آغا و همسرش يدالله سياوشي

عصمت آغا و يدالله  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها داشتند یک پسر و چهار دختر  به نام: محمدرضا, مهري, رضوان, زهره و فريبا.Page last modified