نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث عصمت براتيان مشاهده عصمت براتيان در شجره نامه مشاهده عصمت براتيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
عصمت  اول فروردین 1305 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش جواد براتيان و مادرش خانم آغا  بزرگ زاد بود.  جد پدری اش   نادعلي براتيان و فاطمه براتيان بود. او داشت یک خواهر به نام: عزت.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند بود . او داشت یک برادر ناتنى و یک خواهر ناتنى  به نام: ميرزا محمود و فاطمه.  او  در سن 70 سالگی    دوم اردیبهشت 1375 در اصفهان درگذشت.  او  سوم اردیبهشت 1375 در باغ رضوان- قطعه 18- بلوك 4- رديف 7- شماره 15به خاک سپرده شد.1 1 


عصمت و همسرش يدالله سياوشي

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
عصمت و يدالله  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها داشتند یک پسر و چهار دختر  به نام: محمدرضا, رضوان, زهره, مهري و فريبا.Page last modified