نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر يدالله سياوشي مشاهده يدالله سياوشي در شجره نامه مشاهده يدالله سياوشي در شجره نامه

يدالله در تهران متولد شده است.1 


يدالله و همسرش عصمت آغا براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
يدالله و عصمت آغا  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها داشتند یک پسر و چهار دختر  به نام: محمدرضا, مهري, رضوان, زهره و فريبا.Page last modified