نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر يدالله سياوشي مشاهده يدالله سياوشي در شجره نامه مشاهده يدالله سياوشي در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
يدالله  اول فروردین 1294 در اصفهان متولد شده است.1   او  در سن 74 سالگی    دهم آبان 1368 درگذشت.  او در باغ رضوان- قطعه 18- بلوك 2- رديف 4- شماره 19 به خاک سپرده شد.2 

يدالله و همسرش عصمت براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
يدالله و عصمت  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها داشتند یک پسر و چهار دختر  به نام: محمدرضا, رضوان, زهره, مهري و فريبا.Page last modified