نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محسن خبوشاني مشاهده محسن خبوشاني در شجره نامه مشاهده محسن خبوشاني در شجره نامه

پدرش رضا خبوشاني و مادرش مهري سياوشي می باشد.  پدر بزرگش  يدالله سياوشي  و مادر بزرگ  مادری اش  عصمت آغا براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: علي, اصغر, احمد و فرزانه.


محسن و همسرش محبوبه

محسن و محبوبه  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند دو دختر به نام: کيميا و کيانا.

Page last modified