نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اصغر خبوشاني مشاهده اصغر خبوشاني در شجره نامه مشاهده اصغر خبوشاني در شجره نامه

پدرش رضا خبوشاني و مادرش مهري سياوشي می باشد.  پدر بزرگش  يدالله سياوشي  و مادر بزرگ  مادری اش  عصمت براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: علي, احمد, محسن و فرزانه.


اصغر و همسرش حوري السادات شکراني

اصغر و حوري السادات  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: اميرصدرا و غزاله.

Page last modified