نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر احمد خبوشاني مشاهده احمد خبوشاني در شجره نامه مشاهده احمد خبوشاني در شجره نامه

پدرش رضا خبوشاني و مادرش مهري سياوشي می باشد.  پدر بزرگش  يدالله سياوشي  و مادر بزرگ  مادری اش  عصمت آغا براتيان بود. او دارد سه برادر و یک خواهر  به نام: علي, اصغر, محسن و فرزانه.


احمد و همسرش لوئيز

احمد و لوئيز  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.

Page last modified