نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدرضا سياوشي مشاهده محمدرضا سياوشي در شجره نامه مشاهده محمدرضا سياوشي در شجره نامه

محمدرضا در تهران متولد شده است.1  پدرش يدالله سياوشي و مادرش عصمت براتيان بود.  جد مادری او  جواد براتيان  و خانم آغا  بزرگ زاد بود. او دارد چهار خواهر به نام: رضوان, زهره, مهري و فريبا.
محمدرضا و همسرش مهناز معيني

محمدرضا و مهناز  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک دختر به نام: تينا.Page last modified