نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدرضا سياوشي مشاهده محمدرضا سياوشي در شجره نامه مشاهده محمدرضا سياوشي در شجره نامه

محمدرضا در تهران متولد شده است.1  پدرش يدالله سياوشي و مادرش عصمت آغا براتيان بود.  پدر بزرگش  جواد براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  خانم آغا  بزرگ زاد می باشد. او دارد چهار خواهر به نام: مهري, رضوان, زهره و فريبا.
محمدرضا و همسرش مهناز مبيني

محمدرضا و مهناز  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک دختر به نام: تينا.Page last modified