نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهره سياوشي مشاهده زهره سياوشي در شجره نامه مشاهده زهره سياوشي در شجره نامه

زهره  بیستم فروردین 1331 متولد شده است. پدرش يدالله سياوشي و مادرش عصمت براتيان بود.  جد مادری او  جواد براتيان  و خانم آغا  بزرگ زاد بود. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: محمدرضا, رضوان, مهري و فريبا.


زهره و همسرش خيرالله صالحي مهر

زهره و خيرالله  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: سعيد و نيما.Page last modified