نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث رضوان سياوشي مشاهده رضوان سياوشي در شجره نامه مشاهده رضوان سياوشي در شجره نامه

رضوان  بیست و یکم آذر 1328 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش يدالله سياوشي و مادرش عصمت براتيان بود.  جد مادری او  جواد براتيان  و خانم آغا  بزرگ زاد بود. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: محمدرضا, زهره, مهري و فريبا.رضوان و همسرش اسماعيل ذوالفقار

عکس های همسر / خانوادگی
رضوان و اسماعيل  به صورت شرعی و قانونی  دهم دی 1341 در اصفهانبوسیله آيت الله خادمي ازدواج کردند.  آنها دارند سه پسر به نام: کامران, کيوان و امير.Page last modified