نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث رضوان سياوشي مشاهده رضوان سياوشي در شجره نامه مشاهده رضوان سياوشي در شجره نامه

رضوان در اصفهان متولد شده است.1  پدرش يدالله سياوشي و مادرش عصمت آغا براتيان بود.  پدر بزرگش  جواد براتيان  و مادر بزرگ  مادری اش  خانم آغا  بزرگ زاد می باشد. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: محمدرضا, مهري, زهره و فريبا.رضوان و همسرش اسماعيل ذوالفقار

رضوان و اسماعيل  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند سه پسر به نام: کامران, کيوان و امير.Page last modified