نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فريبا سياوشي مشاهده فريبا سياوشي در شجره نامه مشاهده فريبا سياوشي در شجره نامه

فريبا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش يدالله سياوشي و مادرش عصمت براتيان بود.  جد مادری او  جواد براتيان  و خانم آغا  بزرگ زاد بود. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: محمدرضا, رضوان, زهره و مهري.


فريبا و همسرش محمد ايوب زاده

فريبا و محمد  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: پويا و پريسا.Page last modified