نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث پريسا ايوب زاده مشاهده پريسا ايوب زاده در شجره نامه مشاهده پريسا ايوب زاده در شجره نامه

پريسا در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمد ايوب زاده و مادرش فريبا سياوشي می باشد.  جد مادری او  يدالله سياوشي  و عصمت براتيان بود. او دارد یک برادر به نام: پويا.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .Page last modified