نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر پويا ايوب زاده مشاهده پويا ايوب زاده در شجره نامه مشاهده پويا ايوب زاده در شجره نامه

1  پدرش محمد ايوب زاده و مادرش فريبا می باشد.  پدر بزرگش  يدالله سياوشي  و مادر بزرگ  مادری اش  عصمت آغا براتيان بود. او دارد یک خواهر به نام: پريسا.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .Page last modified