نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مهناز معيني مشاهده مهناز معيني در شجره نامه مشاهده مهناز معيني در شجره نامه

مهناز  بیست و هشتم اسفند 1339 در تهران متولد شده است.1 

مهناز و همسرش محمدرضا سياوشي

عکس های همسر / خانوادگی
مهناز و محمدرضا  به صورت شرعی و قانونی  چهاردهم شهریور 1363 ازدواج کردند.  آنها دارند یک دختر به نام: تينا.Page last modified