نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث تينا سياوشي مشاهده تينا سياوشي در شجره نامه مشاهده تينا سياوشي در شجره نامه

تينا  شانزدهم مهر 1365 در تهران متولد شده است.1  پدرش محمدرضا سياوشي و مادرش مهناز معيني می باشد.  جد پدری اش   يدالله سياوشي و عصمت براتيان بود.  او تک فرزند میباشد.


تينا و همسرش حسام سرشار

تينا و حسام  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک پسر به نام: کيان.Page last modified