نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث اشرف فلاحيان مشاهده اشرف فلاحيان در شجره نامه مشاهده اشرف فلاحيان در شجره نامه

اشرف در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ابراهيم فلاحيان و مادرش زهرا سادات عطايي می باشد.  جد مادری او  سيدباقر عطايي  و حبيبه عطايي بود. او داشت چهار برادر و دو خواهر  به نام: مهدي, مصطفي, مرتضي, مجتبي, صديقه و فخري.  او فرزند دوم از هفت فرزند می باشد .


اشرف و همسرش مرتضي خدادادي

اشرف و مرتضي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و دو دختر  به نام: علي, مريم و مرجان.Page last modified