نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فخري فلاحيان مشاهده فخري فلاحيان در شجره نامه مشاهده فخري فلاحيان در شجره نامه

فخري  بیست و هشتم خرداد 1347 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ابراهيم فلاحيان و مادرش زهرا سادات عطايي می باشد.  جد مادری او  سيدباقر عطايي  و حبيبه عطايي بود. او داشت چهار برادر و دو خواهر  به نام: مهدي, مصطفي, مرتضي, مجتبي, صديقه و اشرف.  او فرزند آخر از هفت فرزند می باشد .


فخري و همسرش سعيد فلاحي

فخري و سعيد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: مسعود و سلوا.Page last modified