نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فخري فلاحيان مشاهده فخري فلاحيان در شجره نامه مشاهده فخري فلاحيان در شجره نامه

فخري در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ابراهيم فلاحيان و مادرش زهرا سادات عطايي می باشد.  جد مادری او  سيدباقر عطايي  و حبيبه عطايي بود. او دارد چهار برادر و دو خواهر  به نام: مهدي, مصطفي, مرتضي, مجتبي, صديقه و اشرف.  او فرزند آخر از هفت فرزند می باشد .


فخري و همسرش سعيد فلاحي

فخري و سعيد  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: مسعود و سلوا.Page last modified