نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مصطفي فلاحيان مشاهده مصطفي فلاحيان در شجره نامه مشاهده مصطفي فلاحيان در شجره نامه

مصطفي  شانزدهم مهر 1343 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ابراهيم فلاحيان و مادرش زهرا سادات عطايي می باشد.  جد مادری او  سيدباقر عطايي  و حبيبه عطايي بود. او داشت سه برادر و سه خواهر  به نام: مهدي, مرتضي, مجتبي, صديقه, اشرف و فخري.  او فرزند چهارم از هفت فرزند می باشد .مصطفي و همسرش ناهيد گلكار

مصطفي و ناهيد  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک دختر به نام: مهسا.Page last modified