نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مجتبي فلاحيان مشاهده مجتبي فلاحيان در شجره نامه مشاهده مجتبي فلاحيان در شجره نامه

مجتبي  دوم خرداد 1349 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ابراهيم فلاحيان و مادرش زهرا سادات عطايي می باشد.  جد مادری او  سيدباقر عطايي  و حبيبه عطايي بود. او داشت سه برادر و سه خواهر  به نام: مهدي, مصطفي, مرتضي, صديقه, اشرف و فخري.  او فرزند دوم از هفت فرزند می باشد .مجتبي و همسرش مهناز پاكزاد

مجتبي و مهناز  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1  آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: محمد و مينا.Page last modified