نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر شهيد مرتضي فلاحيان مشاهده شهيد مرتضي فلاحيان در شجره نامه مشاهده شهيد مرتضي فلاحيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
مرتضي  دهم مهر 1345 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ابراهيم فلاحيان و مادرش زهرا سادات عطايي می باشد.  جد مادری او  سيدباقر عطايي  و حبيبه عطايي بود. او داشت سه برادر و سه خواهر  به نام: مهدي, مصطفي, مجتبي, صديقه, اشرف و فخري.  او فرزند سوم از هفت فرزند بود .  او  در جبهه جنگ در سن 20 سالگی    هفتم بهمن 1365 در خوزستان- شلمچه درگذشت.  او  نهم بهمن 1365 در گلستان شهدابه خاک سپرده شد.2 3 Page last modified