نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهرا سادات عطايي مشاهده زهرا سادات عطايي در شجره نامه مشاهده زهرا سادات عطايي در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
زهرا سادات  پنجم مهر 1321 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سيدباقر عطايي و مادرش حبيبه عطايي بود.  جد مادری او  محمدرحيم براتيان  و سکينه دهقان بود. او داشت یک برادر به نام: سيدعباس.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .


زهرا سادات و همسرش ابراهيم فلاحيان

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
زهرا سادات و ابراهيم  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند چهار پسر و سه دختر  به نام: مهدي, مصطفي, مرتضي, مجتبي, صديقه, اشرف و فخري.Page last modified