نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مهدي فلاحيان مشاهده مهدي فلاحيان در شجره نامه مشاهده مهدي فلاحيان در شجره نامه

مهدي در اصفهان متولد شد.1  پدرش حاج ابراهيم فلاحيان و مادرش زهرا سادات عطايي می باشد.  جد مادری او  سيدباقر عطايي  و حبيبه عطايي بود. او داشت سه برادر و سه خواهر  به نام: مصطفي, مرتضي, مجتبي, صديقه, اشرف و فخري.  او فرزند سوم از هفت فرزند می باشد .


مهدي و همسرش پروانه رفيعايي

مهدي و پروانه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و دو دختر  به نام: مرتضي, زهره و افسانه.Page last modified