نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مهدي فلاحيان مشاهده مهدي فلاحيان در شجره نامه مشاهده مهدي فلاحيان در شجره نامه

مهدي  چهاردهم فروردین 1342 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش ابراهيم فلاحيان و مادرش زهرا سادات عطايي می باشد.  جد مادری او  سيدباقر عطايي  و حبيبه عطايي بود. او داشت سه برادر و سه خواهر  به نام: مصطفي, مرتضي, مجتبي, صديقه, اشرف و فخري.  او فرزند سوم از هفت فرزند می باشد .

مهدي و همسرش پروانه سادات رفيعائي

مهدي و پروانه سادات  به صورت شرعی و قانونی  سيزدهم شهریور 1364 در اصفهانبوسیله آقاي روضاتي ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و دو دختر  به نام: مرتضي, زهره و افسانه.Page last modified