نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر ابراهيم فلاحيان مشاهده ابراهيم فلاحيان در شجره نامه مشاهده ابراهيم فلاحيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
ابراهيم  سوم بهمن 1312 در اصفهان متولد شده است.1   او  به علت سرطان ريه, در سن 74 سالگی    بیست و سوم خرداد 1387 در اصفهان درگذشت.  او  بیست و چهارم خرداد 1387 در باغ رضوان- قطعه 32- بلوك 15- رديف 3- شماره 23به خاک سپرده شد.2 1 

ابراهيم و همسرش زهرا سادات عطايي

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
ابراهيم و زهرا سادات  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند چهار پسر و سه دختر  به نام: مهدي, مصطفي, مرتضي, مجتبي, صديقه, اشرف و فخري.Page last modified