نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سيدعباس عطايي مشاهده سيدعباس عطايي در شجره نامه مشاهده سيدعباس عطايي در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
سيدعباس  پانزدهم بهمن 1313 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سيدباقر عطايي و مادرش حبيبه عطايي بود.  جد مادری او  محمدرحيم براتيان  و سکينه دهقان بود. او داشت یک خواهر به نام: زهرا سادات.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند بود .  او  به علت سانحه تصادف, در سن 58 سالگی    دوم تیر 1372 در اصفهان درگذشت.  او  دوم تیر 1372 در باغ رضوان- قطعه 4- بلوک 4-رديف 9- شماره 4به خاک سپرده شد.2 1 


سيدعباس و همسرش عصمت بقايي

عکس های همسر / خانوادگی
سيدعباس و عصمت  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها داشتند دو پسر و سه دختر  به نام: سيدحسين, سيدفريدون, رضوان سادات, مليحه سادات و محبوبه سادات.Page last modified