نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث رضوان سادات عطايي مشاهده رضوان سادات عطايي در شجره نامه مشاهده رضوان سادات عطايي در شجره نامه

رضوان سادات  بیستم آبان 1344 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سيدعباس عطايي و مادرش عصمت بقايي می باشد.  جد پدری اش   سيدباقر عطايي و حبيبه عطايي بود. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام: سيدحسين, سيدفريدون, مليحه سادات و محبوبه سادات.  او فرزند دوم از پنج فرزند می باشد .

رضوان سادات و همسرش اکبر مکتوبيان

عکس های همسر / خانوادگی
رضوان سادات و اکبر  به صورت شرعی و قانونی  نوزدهم خرداد 1360 در اصفهانبوسیله آقاي محمدعلي روضاتي ازدواج کردند.1  آنها دارند سه پسر و یک دختر  به نام: محمد, سعيد, مسيح و مريم.Page last modified