نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سيدحسن عطايي مشاهده سيدحسن عطايي در شجره نامه مشاهده سيدحسن عطايي در شجره نامه

سيدحسن  اول فروردین 1348 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سيدعباس عطايي و مادرش عصمت بقايي می باشد.  جد پدری اش   سيدباقر عطايي و حبيبه عطايي بود. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: سيدحسين, رضوان سادات, مليحه سادات و محبوبه سادات.  او فرزند سوم از پنج فرزند می باشد .سيدحسن و همسرش فريبا باراني

سيدحسن و فريبا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: سيدعرفان و نرگس سادات.Page last modified