نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سيدفريدون عطايي مشاهده سيدفريدون عطايي در شجره نامه مشاهده سيدفريدون عطايي در شجره نامه

سيدفريدون  چهارم اردیبهشت 1348 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سيدعباس عطايي و مادرش عصمت بقايي می باشد.  جد پدری اش   سيدباقر عطايي و حبيبه عطايي بود. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: سيدحسين, رضوان سادات, مليحه سادات و محبوبه سادات.  او فرزند سوم از پنج فرزند می باشد .

سيدفريدون و همسرش فريبا باراني

سيدفريدون و فريبا  به صورت شرعی و قانونی  دوازدهم آبان 1373 در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: سيدعرفان و نرگس سادات.Page last modified