نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نرگس سادات عطايي مشاهده نرگس سادات عطايي در شجره نامه مشاهده نرگس سادات عطايي در شجره نامه

نرگس سادات  چهاردهم اردیبهشت 1380 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سيدفريدون عطايي و مادرش فريبا باراني می باشد.  پدر بزرگش  سيدعباس عطايي و مادر بزرگ  پدری او عصمت بقايي می باشد. او دارد یک برادر به نام: سيدعرفان.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .

Page last modified