نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سيدحسين عطايي مشاهده سيدحسين عطايي در شجره نامه مشاهده سيدحسين عطايي در شجره نامه

سيدحسين  شانزدهم تیر 1340 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سيدعباس عطايي و مادرش عصمت بقايي می باشد.  جد پدری اش   سيدباقر عطايي و حبيبه عطايي بود. او دارد یک برادر و سه خواهر  به نام: سيدفريدون, رضوان سادات, مليحه سادات و محبوبه سادات.  او فرزند اول از پنج فرزند می باشد .

سيدحسين و همسرش نفيسه مصلحي

عکس های همسر / خانوادگی
سيدحسين و نفيسه  به صورت شرعی و قانونی  تیر 1368 در اصفهانبوسیله حاج آقا خلدي ازدواج کردند.1  آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: سيدفرشاد و فروز سادات.Page last modified