نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سيدعرفان عطايي مشاهده سيدعرفان عطايي در شجره نامه مشاهده سيدعرفان عطايي در شجره نامه

سيدعرفان  دوم مهر 1376 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سيدفريدون عطايي و مادرش فريبا باراني می باشد.  پدر بزرگش  سيدعباس عطايي و مادر بزرگ  پدری او عصمت بقايي می باشد. او دارد یک خواهر به نام: نرگس سادات.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .

Page last modified