نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث محبوبه سادات عطايي مشاهده محبوبه سادات عطايي در شجره نامه مشاهده محبوبه سادات عطايي در شجره نامه

محبوبه سادات  بیست و پنجم آبان 1363 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش سيدعباس عطايي و مادرش عصمت بقايي می باشد.  جد پدری اش   سيدباقر عطايي و حبيبه عطايي بود. او دارد دو برادر و دو خواهر  به نام: سيدحسين, سيدفريدون, رضوان سادات و مليحه سادات.  او فرزند آخر از پنج فرزند می باشد .

محبوبه سادات و همسرش حميد آزادپور

عکس های همسر / خانوادگی
محبوبه سادات و حميد  به صورت شرعی و قانونی  سی ام شهریور 1383 در اصفهانبوسیله آقاي محمد رهنما ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: نيايش.Page last modified